Showing all 2 results

Hiển thị danh mục

BÌNH NÓNG LẠNH ARISTON ANDRIS R 15 LÍT

2,620,000  2,350,000 
Bảng thông số kỹ thuật bình ariston R 15  lít

Bảng thông số kỹ thuật bình ariston R 15 lít

BÌNH NÓNG LẠNH ARISTON ANDRIS RS 15 LÍT

2,820,000  2,350,000 
Bảng thông số kỹ thuật bình ariston RS 15  lít

Bảng thông số kỹ thuật bình ariston RS 15 lít